Bli medlem knapp

Utbredelse

Arten har sitt hovedområde i Sør-Øst-Norge på begge sider av Oslofjorden. Den finnes i Glomma opp til Våler i Solør og i Mjøsa med nedre del av Lågen og andre mindre tilløpselver. Videre finnes den i Drammenselva opp til Hellefossen samt i Eiker-vassdraget. I tillegg kan man finn vederbuk i en rekke mindre og større vann i Vestfold, bl.a. i Aulielva og i Numedalslågens nedre del.

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Vederbuk forveksles av og til med stam, og mindre fisk blir også tidvis forvekslet med gullbust. Det er imidlertid ikke så vanskelig å se forskjellen. Vederbuk er avlang og noe sammenklemt i sidene. Hodet er uten skjell, kroppen er fullskjellet (mindre skjell enn stam, 55-61 langs sidelinjen). Ryggfinnen har rett ytterkant (i motsetning til gullbust), gattfinnen har konveks ytterkant (i motsetning til stam). Øynenes iris er gulaktig (mens gullbust også har en rekke sorte prikker) og munnen er lett skråstilt og liten (mens stam har et stort og bredt gap). Vederbuken har grønn/brun rygg, er lysere på sidene og med hvit buk. Finnene er rødlige.


Vederbuk 2090 gram fra Glomma

Litt om levevis

Vederbuk trives i alt fra moderat strømmende vann til stille og brakt vann. Mindre fisk opptrer i stim, mens større fisk går i mindre grupper og tidvis også mer enkeltvis.

Ernæringen

Vederbuk spiser vanninsekter / larver, små krepsdyr og snegler, men også vegetasjon. En rekke naturlige agn, mindre partikler, deig og brød er gode agn.


Vederbuk gattfinne

Arten formerer seg

Vederbuk gyter om våren i mai/juni. Gytevandring opp i elv starter på 7-9°C, og den kan vandre betydelige avstander innen gytingen starter. Den gyter på grunt vann over grus/steinbunn. Eggene fester seg til planter/steiner og klekkes etter 2-4 uker. Vederbuk er kjønnsmoden i 3-4 års alderen.

Fiske etter vederbuk

Vederbuk er en svært takknemlig art for den som vil begynne med meitefiske. Den er ganske lett å få, oppnår ofte pen størrelse og kan fiskes omtrent hele året. Fisken er tung når den er kroket, men kaver mye, og har en tendens til å virkelig begynne å sprelle når den endelig er håvet. Å fange større eksemplarer på over 2 kilo, kan derimot være en større utfordring.

 


Vederbuk fra Vorma, 1320 gram

Vann med stor vederbuk

Glomma
Nitelva
Leira
Rømua
Aulielva

Vann med mye vederbuk

Glomma/Vorma
Mjøsa
Drammenselva
Numedalslågen

Top