Bli medlem knapp

Utbredelse

Sørv er utbredt på østsiden av Oslofjorden i Tista og i Glomma til Mørkfoss. Den finnes i Mosse-vassdraget med Vannsjø og i en rekke større og mindre vann i området Moss-Ski-Askim-Mysen. Videre finnes den i noen vann i Ås og Ski. På vestsiden av Oslofjorden er sørven utbredt langs kysten ned til Arendal og litt innover i Telemark. Sørv har også blitt satt ut i Stavangerområdet.

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Hodet hos sørv er nokså lite og uten skjell, munnen er underbitt og er (i motsetning til mort) markert skrånende oppover tilpasset å spise insekter fra øvre vannlag. Ryggfinnen er festet vertikalt bakenfor bukfinnen (annerledes hos mort). Sørv har gul/oransje iris (rundt pupillen i øyet) med en rød prikk over pupillen. Finnene under kroppen er ofte kraftig røde (ofte blekere rød hos mort), øvrige finner er mer mørkerøde. Ryggen er grå/grønn/brun og sidene er bronseaktige på litt eldre fisk men kan være lysere / noe sølvaktig på ungfisk (annerledes hos mort).
Sørv kan hybridisere med mort. I Nærevann i Ski er det så godt som umulig å skille ren sørv fra hybrider.

 


Sørv fra Kjølbergelva, vekt 940 gram

Litt om levevis

Sørven trives i lavereliggende (helst sakteflytende) elver og sjøer. Sørven er en varmekjær fisk som trives best nær bredden og sammen med vannplanter.

Ernæringen

Sørv spiser vegetasjon, vanninsekter / larver, små krepsdyr og snegler og er dessuten særlig godt tilpasset å spise i øvre vannlag/overflaten. En rekke naturlige agn, mindre partikler, deig og brød er gode agn. Dette er en vakker fisk som passer både for nybegynnere og for viderekommende.

Arten formerer seg

Sørv gyter om våren på grunt vann, og noen steder kan det bli store ansamlinger av fisk i alle størrelser.


Sørv fra Isesjøen, vekt 390 gram

Fiske etter sørv

Sørv er en sommerfisk, men man skal ikke se helt bort fra mulighetene til å fange den fra isen. Fisken kan fiskes med både dupp og på bunnen, og med lett utstyr sparker den godt fra seg. Stor sørv er ikke det letteste byttet man kan gi seg etter. Og så er den kanskje Norges vakreste fisk…

Vann med stor sørv

Nedre Glomma
Gjellumvannet (Asker)
Bjørkelangsjøen (Aurskog/Høland)
Skinnerflo (Råde/Fredrikstad)
Midtsjøvann (Ski)
Gunnekleivfjorden (Porsgrunn)
Vansjø (Moss/Rygge/Råde/Våler)

En advarsel!
Dessverre har sørv en tendens til å danne overbefolkede vann og blir ofte en belastning på vann den kommer inn i. Gjør ditt for at sørv ikke spres til nye vann!!

Top